Mijn Klanten

Mensen die mijn hulp inroepen zijn mensen die worstelen met persoonlijke vraagstukken of met relaties die een belangrijke rol spelen in hun leven. Aanleiding voor mensen om in therapie te gaan zijn zeer divers. Hieronder enkel van mijn klanten aan het woord:

 

Gestalttherapie heeft me geholpen om de gespannen verhouding met mijn collega’s op te lossen. Ik ben me er meer van bewust geworden wat me precies stoort en ik kan dat nu eerder en gemakkelijker bespreken.

– Eric K. Den Haag

 

In mijn leven heb ik veel tijd aan energie besteed aan de machtsstrijd met anderen. Gestalttherape heeft me geleerd om op een directe manier met anderen te communiceren. Daardoor voel ik me vrijer en meer ontspannen.

– Hans de G. Voorburg

 

Tijdens mijn Gestaltsessies kwam ik erachter dat ik vaak mensen manipuleerde om mijn zin te krijgen en ik heb nu openlijk leren vragen om wat ik nodig heb. Daardoor heb ik de controle over mijn eigen leven weer terug gekregen.

– Lucie K. Leidschendam

 

Ik ben vaak uitgeput geweest en had bijna een burnout, omdat ik niet in staat was om mijn grenzen aan te geven. Door middel van Gestalttherapie heb ik geleerd waar mijn grenzen liggen en kan ik die ook aangeven. Ik voel me zowel fysiek als mentaal beter.

– Paul K. Den Haag

 

Ik had vaak conflicten met anderen, vaak ook met collega’s waardoor de werksfeer steeds meer verslechterde. Door middel van Gestalttherapie heb ik geleerd om anderen te vertellen wat me dwars zit, zonder de ander helemaal af te branden. Ik heb ook geleerd om beter te luisteren, zodat verschillen opgelost kunnen worden, zonder dat er een conflict ontstaat.

– Joop C. Den Haag