Nieuwsbrief Oktober 2015

Hierbij ontvang je het oktober 2015 nummer van de Nieuwsbrief van Gestaltpraktijk Impuls. Deze Nieuwsbrief gaat over de remmende werking van schaamte een hoe je daarvan verlost kan worden. (Deel 4)

Zelfvertrouwen krijg je niet door geforceerd positief denken,
maar door alle facetten van jezelf onder ogen
te durven zien, en te accepteren.

Alberto del Niente

Mensen kunnen zich om uiteenlopende redenen schamen; van afgekloven nagels tot het verliezen van hun baan. Schaamte brengt terughoudendheid, schroom, uitstel en de neiging zich te willen verschuilen met zich mee. Vanaf jonge leeftijd leren we dat bepaalde eigenschappen worden gewaardeerd en andere niet. Er zijn altijd wel mensen die iets van je verwachten, zoals productief zijn, gezellig zijn, bepaalde doelen halen, dat je voor iemand zorgt, de goede kleding draagt, veel verdient enz. Als mensen niet aan die verwachtingen kunnen voldoen, kan schaamte hun leven behoorlijk verpesten.

Veel mensen doen zichzelf te kort
door niet te durven afwijken van
wat anderen van ze verwachten.

Paul Fentener van Vlissingen

De diepste wond van de schaamte is het onvermogen om betekenisvolle, innige, menselijke relaties te vormen.

Durf je onvolmaaktheid aan anderen te tonen
om je leven daardoor volmaakt te maken.

De vingerkom

Tijdens zijn bezoek aan Nederland werd Paul Kruger, de bejaarde president van de Zuid –Afrikaanse republiek door de twintigjarige koningin Wilhelmina op haar paleis ontvangen, waar hem een staatsbanket werd aangeboden. Daarbij zag de eenvoudige, onontwikkelde Boerenpresident een zilveren vingerkommetje voor een drinkbeker aan en zette het aan zijn mond. De hoge gasten aan het diner toonden zich diep geschokt door dit vergrijp tegen de etiquette. De lakeien wierpen elkaar veelbetekenende blikken toe, en onder de hovelingen klonk hoorbaar gelach. Hetgeen Wilhelmina niet ontging.

Met een vorstelijk gebaar schafte ze de overtreden etiquetteregel tijdelijk af, redde ze haar bejaarde gast uit de verlegenheid en beschaamde ze de gniffelaars; ze hief eveneens haar vingerkommetje op en dronk Paul Kruger ermee toe. Het werd opeens doodstil – en alle andere gasten volgden het voorbeeld van de koningin

Uit: Zo hoor het nu – moderne etiquette in de praktijk. Magda Berman

De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen.

Friedrich Nietzsche

Het kan verkeren

Hoe iets wat iemand maar al te graag wil laten zien aan de buitenwereld ineens kan omslaan in iets wat hij maar al te graag wil verbergen, zag ik in een filmpje over een stierenvechter.

Op dit YouTube filmpje gaat een man een arena binnen, om aan een stierengevecht mee te doen. Hij wil het publiek zijn moed tonen en daagt de stier uit. Deze valt hem aan en de man valt, vlak voor de poten van de stier. De man realiseert zich dat hij de beste overlevingskans heeft als hij zich dood houdt. De stier neemt hem opnieuw op de horens en daarbij blijft zijn broek aan de horens hangen. De man valt op de grond en weet zonder broek weg te rennen. Beschaamd houdt hij zijn hemd voor zijn kruis.

Iedereen zoekt geluk en niet de pijn…..
Maar er zal nooit een regenboog zonder regen zijn…..

Ben van Ooijen

Je kunt je bijna voor alles schamen; je lichaam, je familie, je werk, je tekortkomingen je een slechte website, kinderen, dingen niet weten, de verkeerde dingen zeggen of verlegenheid. Mensen schamen zich als ze te weinig verdienen en schamen zich ook als ze te veel verdienen.

In een goed geregeerd land is armoede iets om je voor te schamen.
In een slecht geregeerd land is rijkdom iets om je voor te schamen.

Confucius

De kritische deelnemer

Ik las laatst in een nieuwsbrief van een businesscoach dat er na afloop van een evenement dat ze had georganiseerd, iemand uit het publiek was opgestaan met een uitgeprinte versie van het programma in haar hand. Ze las het voor en attendeerde de coach erop, dat een bepaald onderwerp niet was behandeld, terwijl dat wel in het programma stond. De coach was inderdaad vergeten om het onderdeel te behandelen. Ze schaamde zich dood.

Ze had met veel enthousiasme aan het programma gewerkt en had allerlei creatieve en bevlogen ideeën gehad over de inhoud van het evenement, maar was vergeten te checken of alles wat ze op de webpagina beloofde, wel in het programma voorkwam. De schaamte die de coach erover voelde overschaduwde alle complimenten en enthousiaste reacties. Toen ze ’s avond met haar team uit eten ging, ging het gesprek alleen maar over die vrouw en wat ze gezegd had.

Het belang van wat dan ook in de wereld is precies dat belang dat wijzelf eraan hechten.

Charles Edward Jerningham 

Herken je dat? Dat gevoelens van schaamte onevenredig veel plek in je leven innemen? Weerhoud schaamte je ervan om dingen te ondernemen of bepaalde contacten aan te gaan?  Als het je niet lukt om in je eentje je gevoelens van schaamte te overwinnen, dan kan het helpend zijn om samen met iemand te onderzoeken, of je niet anders met die gevoelens om kan gaan. Iemand die je feedback geeft en die je andere invalshoeken laat zien. Ik wil graag degene zijn die met je meekijkt, hoe je met gevoelens van schaamte om kan gaan, zodat je weer onbevangen en zorgeloos dingen kan ondernemen en contacten aan kan gaan.

Tips / Vragen

  • Hoe meer je je aantrekt van wat anderen zeggen, hoe meer je jezelf kwijt raakt.
  • Leef in het hier en nu. Alles waar je je voor schaamt heeft plaats gevonden in het verleden. Het verleden kun je niet veranderen, maar de toekomst ligt open en je leeft nu.
  • Welke behoeften liggen er onder de schaamte en hoe kunnen die vervuld worden?

Heb je ook manieren van omgaan met jezelf of met anderen die misschien lange tijd gewerkt hebben, maar die in de huidige situatie niet meer effectief zij? Wil je hulp bij het tot stand brengen van meer contact, bel dan vrijblijvend voor meer informatie. Ook mensen die kampen met relatieproblemen of hun assertieve vaardigheden willen verbeteren zijn van harte welkom. Veel ziektekostenverzekeringen vergoeden (een deel) van de kosten. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de vergoedingen of kijk op de site van de NVAGT.

Afspraak maken

Ter kennismaking of voor meer informatie mail naar Impuls: info@gestaltonline.nl of bel: 070 352 32 83 of 06 55 905 756, of kijk op: http://www.gestaltonline.nl of: www.instituutvoorrelatietherapie.nl. De therapeuten die verbonden zijn aan het instituut voor relatietherapie werken in verschillende plaatsen in Nederland waardoor mensen uit een groot gebied bij ons terecht kunnen. Onze betrokkenheid en passie en de uitwisseling van kennis en ervaring zijn een garantie voor deskundige hulp. Ken je anderen voor wie deze Nieuwsbrief interessant kan zijn? Mail hem dan door. (Waarvoor mijn dank). Ze kunnen zich abonneren via mijn website: http://www.gestaltonline.nl

Reageren

Wil je reageren op Nieuwsbrieven, of heb je er een vraag over, stuur dan een email naar: info@gestaltonline.nl. Mogelijk schrijf ik er in de volgende Nieuwsbrief over.