Welkom bij Gestaltonline

In de relaties met partners, collega’s, vrienden of familie doen zich nog al eens problemen van verschillende aard voor. Veel mensen proberen het probleem ten aanzien van de relatie waar ze mee worstelen binnen zichzelf op te lossen en blijven hierover piekeren.

Dat is niet nodig. Gestalttherapie kan je erbij helpen. Je leert andere mogelijkheden om met de relatie om te gaan en je wordt gesteund om hiermee te experimenteren. Je leert je humor en creativiteit in te zetten en om veranderingen aan te durven. Veel mensen hebben daardoor een betere relatie gekregen.

Als je direct gehoor wilt geven aan je impuls om je problemen aan te pakken dan kun je daar via de e-mail en / of chat direct ondersteuning bij vragen.

Worstel je met relaties?

Herken je bijvoorbeeld één van de onderstaande situaties:

 • Heb je een relatie waar je ontevreden over bent?
 • Weet je niet precies waarom het niet goed gaat?
 • Heb je geen idee hoe je de relatie zou kunnen verbeteren?
 • Maak je vaak ruzie zonder te weten waar het nu eigenlijk over gaat?
 • Voel je je machteloos omdat je de ander niet kunt bereiken?
 • Wordt je initiatief tot contact onvoldoende beantwoord?
 • Raak je regelmatig verzeild in de machtsstrijd met anderen?
 • Probeer je steeds met anderen te wedijveren?
 • Voel je je dikwijls de mindere van de ander?
 • Ben je bang om je uit te spreken over belangrijke zaken?
 • Voel je je vaak onbegrepen?
 • Zou je gemakkelijker contacten willen leggen?
 • Heb je veel aandacht voor anderen, maar kom je zelf nooit aan bod?