Begeleiding via e-mail of chat

Overwegingen om te kiezen voor een e-mail of chat contact

Er zijn mensen die om verschillende redenen minder gemakkelijk persoonlijk afspraken met een therapeut kunnen of willen maken, bijvoorbeeld mensen die doof zijn of een andere lichamelijk handicap hebben, mensen met straatvrees, of mensen die moeilijk van huis kunnen of geen rechtstreeks contact willen et cetera. Communicatie per e-mail of chat is direct, snel en efficiënt.

Door middel van e-mail of chatcontact kunnen mensen, zonder te veel tijd, kosten en energie kwijt te zijn aan reizen op een zelf gekozen moment met mij van gedachten wisselen over wat ze dwars zit. (Voor een aantal mensen kan dit de drempel voor contact met een therapeut kleiner maken.)

Geschreven communicatie heeft bovendien het voordeel dat:

  • je weloverwogen en nauwkeurig de problemen kan formuleren.
  • het een goede manier is om je gedachten te ordenen.
  • door het schrijven zelf, al een deel van het werk wordt gedaan.
  • dat je zelf de tijd en de plek kunt bepalen waarop je wilt communiceren.
  • je anoniem kan blijven.

Hoe meld je je aan voor begeleiding per e-mail of chat?

Je schrijft een e-mail waarin je de situatie beschrijft waar je feedback op wilt krijgen in 1 of hooguit 2 A4-tjes en stuurt deze naar info@gestaltonline.nl. Vermeld, buiten geslacht en leeftijd alle informatie waarvan je denkt dat die relevant is. Na ontvangst laat ik je weten of dat wat je inbrengt geschikt is voor begeleiding per e-mail of chat. Het kan zijn dat er redenen zijn om een andere weg te adviseren. Zodra je mijn positieve bevestiging krijgt, kun je het bedrag van de door jou gekozen optie overmaken. Voor wat betreft het chatcontact kun je mij een mail schrijven waarin je mij 3 verschillende opties geeft om per chat contact met je te leggen. Ik zal de eerst voor mij mogelijke optie kiezen en je dit via de mail laten weten.

Kosten en betaling van begeleiding per e-mail of chat

De kosten voor e-mail- of chatcontact zijn 55 euro per e-mail of een kwartier chatten. Je kunt ook kiezen voor 4 e-mailcontacten of 1 uur chatten (al dan niet verdeeld over 1 of meerdere kwartieren) voor 200 euro.Je kunt het bedrag overmaken op NL38INGB0004790263 t.n.v. Impuls. Als het geld op de giro staat krijg je binnen 48 uur antwoord op je e-mail.

Voor degenen die na verloop van tijd de voorkeur geven aan een meer direct (persoonlijk) contact, bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar chatcontact of naar therapie in mijn praktijk.5