Over Mijzelf

Ik ben Marijke Schoof en ben 64 jaar. Ik help mensen:

  • die merken dat ze steeds opnieuw in dezelfde dingen vastlopen en niet weten hoe ze nu verder moeten.
  • om zich op een gemakkelijke, moeiteloze en eenvoudige manier te uiten, zodat er weer echt contact kan ontstaan.
  • om keuzes te maken die bij ze passen en waar ze blij van worden.

Van kinds af aan ben ik al geïnteresseerd in waarom mensen deden wat ze deden. Ik probeerde altijd al om het verhaal achter het gedrag te ontdekken; ik kon mijn hoofd erover breken waarom een klasgenootje niet mee op schoolreisje ging, of waarom mijn vriendin uit het niets heel kattig op mij reageerde.

Toen ik ouder was wilde ik ook graag werk doen waarin de interactie met mensen een belangrijke rol speelde.

Aanvankelijk werkte ik als activiteitenbegeleidster in de gezondheidszorg en later als docent Nederlands in het onderwijs.

Zowel in werk- als in privé-situaties merkte ik dat ik niet de enige was die sterk beïnvloed werd door de relaties met anderen. Als de relaties met mensen die belangrijk voor me waren niet goed verliepen, dan daalde mijn zelfvertrouwen, had ik minder energie en voelde me minder gelukkig.

Vanuit die ervaring deed ik naast mijn werk diverse trainingen en workshops die me vanuit verschillende  invalshoeken meer informatie gaven over de relaties tussen mensen en over bewustwordingsprocessen.

In 1990 begon ik met de opleiding Gestalttherapie, een vorm van therapie die zich richt op het proces van contact maken, vermijden of verbreken. Door dit proces te volgen ontstaat gewaarzijn van eigen gedrag, dat de weg vrij maakt om andere keuzes te gaan maken.

In de periode dat ik met de opleiding begon, ging ik scheiden en ook in mijn vriendenkring gingen veel mensen uit elkaar. In het scheidingsproces kwam ik veel dingen van mezelf tegen die ik nog niet zo goed kende. Ik zocht naar manieren om ze te begrijpen en er mee om te gaan.

Tijdens de opleiding heb ik veel persoonlijke processen doorlopen. Soms was dat echt een worsteling. Dat ik bewustwordingsprocessen en moeilijke situaties ook van binnenuit heb meegemaakt, heeft er wel toe geleid, dat ik gemakkelijk geduld en begrip en kan opbrengen voor de mensen die er nog middenin zitten.

In 1996 ben ik mijn eigen praktijk begonnen. Het geeft mij enorme bevrediging als ik zie, dat mensen doorkrijgen waar het misloopt en dan het roer om kunnen gooien, waardoor ze meer levensplezier, rust en grip op hun leven krijgen. De dingen die mensen doen hebben nooit alleen effect op henzelf, het heeft ook altijd effect op de omgeving. Ikzelf word erdoor geïnspireerd en het maakt mijn eigen leven ook lichter. Het draagt ook bij aan mijn persoonlijke hoop en vertrouwen.

Het accepteren van de werkelijkheid in plaats van uit te gaan van hoe jij vindt dat het moet gaan, draagt bij aan levensgeluk.

Ik geloof dat bewustzijn en inzicht mensen weer regie geeft over hun eigen leven; ze kunnen daardoor keuzes maken die bij hen passen.

Bewuste en geweldloze communicatie geeft hoop en vertrouwen, brengt mensen dichter bij elkaar brengt en levert wederzijds respect op. Kortom ik geloof dat het de wereld beter maakt.

Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik geef individuele therapie, relatietherapie, groepstrainingen en ik begeleid mensen via e-mail en chatsessies.

Ik ben lid van het Instituut voor relatietherapie www.instituutvoorrelatietherapie.nl en de beroepsverenigingen van Gestalttherapeuten (de NAP en de NVAGT.)

Loop je ergens in vast, heb je moeite keuzes maken, of om dingen uit te spreken en wil je daar graag hulp bij, neem dan contact op met me op. Ik stel graag mijn kennis en ervaring ter beschikking om je te helpen.

Telefoon: 06-55905756 of 070-3523283 of schrijf me een mailtje: info@gestaltonline.nl.