Cursusmateriaal

Cursusmateriaal

Wel vakmanschap maar geen cursusmateriaal voorhanden? Wilt u een assertiviteitscursus organiseren en heeft u wel de beschikking over goede trainers maar geen adequaat cursusmateriaal? Heeft u moeite om overzichtelijk en op elkaar afgestemd materiaal te vinden om een assertiviteitstraining te geven?

Cursusmateriaal in heldere taal

Als u een compleet pakket met cursusboek, handleiding voor de trainer en een boek met oefeningen ter beschikking zou hebben, dan zou u dat tijd, moeite en zorg en geld besparen. Ook zouden meer onervaren trainers direct met het materiaal kunnen werken, zonder al te veel tijd te hoeven besteden aan de voorbereiding.

Alles zelf doen…

Vaak gaan instellingen ervan uit dat hun medewerkers voldoende zijn opgeleid om een assertiviteitstraining te geven en is er binnen de instelling wel materiaal voorhanden om een assertiviteitstraining te geven. Zij denken dat het financieel voordeliger is, om met de bestaande know how en het voorhanden zijnde materiaal te werken. In de praktijk blijkt dat zowel de kennis van de medewerkers als het voorhanden zijnde materiaal te versnipperd is, waardoor het veel geld, tijd en moeite kost om dit te bundelen tot een samenhangende cursus.

Het kan ook anders

Als medewerkers inspirerend, geordend en gebundeld materiaal hebben, geeft dat een houvast, en tegelijkertijd de mogelijkheid om hun eigen verworven kennis in te passen. Met materiaal dat voorhanden is kunnen ze, zonder al te veel voorbereiding op elk gewenst tijdstip een assertiviteitstraining beginnen.

Het materiaal

Ik heb een volledig pakket van op elkaar afgestemd materiaal, dat een goed kader biedt voor een assertiviteitstraining en dat voldoende ruimt biedt om een eigen invulling te geven aan de training. Het materiaal voor de assertiviteitstraining bestaat uit:

  • Een overzichtelijk tekstboek voor cursisten, waarin (behalve de verschillende onderwerpen over assertiviteit), de inhoud ook uit  zowel de theoretische achtergrond over de verschillende onderwerpen zijn opgenomen, alsook huiswerkopdrachten, een assertiviteitstest, een contract, evaluatieformulieren en tips. Er is uitgegaan van een cursus van 12 bijeenkomsten. In het cursusboek vindt u 14 onderwerpen. Dat biedt u de mogelijkheid om díe onderwerpen te kiezen die het meest aansluiten bij de behoefte van de groep.
  • Een oefenboek met specifieke oefeningen voor elk te behandelen onderwerp.
  • Een handleiding voor de trainer, bestaande uit een draaiboek en sheets.

Het materiaal is uitgetest door medewerkers en cursisten binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk te Zoetermeer en wordt momenteel door verschillende andere instellingen buiten Zoetermeer gebruikt.

De cursus is:

  • geschreven in een voor ieder begrijpelijke taal.
  • bevat theorie die vertaald wordt naar richtlijnen in praktisch gedrag.
  • bevat ervaringsgerichte oefeningen.
  • is sekse specifiek, dus voor zowel mannen als vrouwen geschreven.
  • gericht op het evenwicht tussen denken, doen en voelen.
  • ontwikkeld naar de meest recente inzichten op het gebied van socialisatie en communicatie.

Proefpakket

U kunt kosteloos een proefpakket aanvragen. Dan krijgt u delen van de tekst uit het tekstboek, het oefenboek, en de handleiding voor de trainer, zodat u een beeld kunt krijgen van het materiaal. Neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.