Persoonlijke begeleiding

We kunnen niet meer met elkaar praten

Er zijn dingen in je leven waar je steeds tegenaan loopt en waar je last van hebt. Het kan zijn dat je je niet op waarde geschat voelt in je werksituatie, dat je je niet begrepen voelt door mensen in je omgeving, of steeds maar niet toe komt aan de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Veel problemen waar mensen mee kampen, hebben te maken met relaties met anderen. Behalve een verstoring in de relatie met anderen, kan het probleem ook zijn dat relaties met anderen juist ontbreken.
In veel relaties zijn er zo nu en dan spanningen en irritaties, waardoor de communicatie verstoord wordt en de relatie verslechtert. Onzekerheid, gekwetstheid, of boosheid kunnen in de weg staan om een helder beeld van de situatie te krijgen. Durf je dingen niet meer aan te kaarten, omdat je bang bent om het nog erger te maken, niet begrepen te worden, om je gezicht te verliezen, of om afgewezen te worden? Weet je niet meer hoe je het contact nog kan herstellen?

Hoe los je de spanning op en krijg je een plezierige en ontspannen relatie?

Veel mensen komen regelmatig in een situatie terecht waar ze niet krijgen wat ze nodig hebben en waarin de relatie met een ander niet zo soepel loopt als ze zouden willen. Toch hoeft dat niet zo te zijn: door middel van Gestalttherapie kun je ook leren om op een ontspannen en gemakkelijke manier met anderen om te gaan en je vaker gelukkig, energiek, zorgeloos en vol vertrouwen te voelen en relaties te hebben die minder inspanning vragen en meer energie opleveren.

Hoe komt het nu eigenlijk?

Het probleem bij relaties is vaak niet alleen een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn relatief gemakkelijk te leren: oogcontact maken, op de juiste toonhoogte spreken, de juiste lichaamshouding etc. Wat mensen vooral parten speelt, is de manier waarop ze denken over zichzelf en hun relatie. Veel communicatieproblemen ontstaan door verkeerde interpretaties, onuitgesproken verwachtingen en verkeerde beoordelingen en veronderstellingen. Bewust of onbewust spelen allerlei belemmerende veronderstellingen een rol in de stagnatie. Veronderstellingen die vaak niet kloppen, en die als sneeuw voor de zon verdwijnen als u ze kritisch gaat onderzoeken.

Hoe ruim je de obstakels uit de weg?

Gestalttherapie leert je hoe je het contact in de relatie weer kan herstellen. Je krijgt hulp door middel van persoonlijke begeleiding bij het inzicht krijgen in je gedragspatronen, zicht op de keuzemogelijkheden en steun bij het overwinnen van je belemmeringen. Gestalttherapie kan je helpen om je bewust te maken van belemmerende gedachten en gedrag en leert je hoe je het contact in de relatie weer kan herstellen.